Home

2018

De lammeren met de ooien staan al 4 weken op de Vlagheide in Schijndel en hebben hun eerste begrazingsklus voor het Stadgewest er op zitten. De komende maanden gaat de groep aan de slag in Liempde en Boxtel.  

Ook 2018 brengt weer nieuwe uitdagingen mee. Zoals dat van de  Vlagheide. Een imposant gebied, niet in de laatste plaats door de  hoogteverschillen. In december 2017 hebben we het landgoed Rozephoeve project na drie jaar overgedragen aan onze collega's van De Lachende Ooi. We kunnen terugkijken op een mooi project dat met de inrichting van de laatste MOB-loods als schaapkooi een goede basis vormt om hier verder invulling te geven aan het herstelbeheer van de heide van het voormalig MOB complex en de kleine Oisterwijkse heide. Voor een impressie zie fotoboek. 

Voorlopig zijn we met onze schapen te vinden in en rondom Boxtel, Liempde, Sint Oedenrode - Meierijstad - en Best. In Liempde, kern van Het Groene Woud, willen we de promotie van het kempische heideschaap en het werk aan het beheer van de natuurgraslanden nog meer inhoud geven. Dat kan mede door het onlangs geopende infocentrum in het centrum van Liempde. Zie http://liempdsenherd.nl/

Samen met het stamboek van het Kempische heideschaap willen we de mooie producten van dit schaap, de wol en het duurzaam geproduceerde lamsvlees onder de aandacht brengen. 

Met onze manier van werken zijn we een voorbeeld van natuurinclusieve landbouw. Kleinschalig, gebruik makend van de natuurgraslanden uit de omgeving dragen de tot voor kort nog zeldzame maar nu authentieke heideschapen bij aan de biodiversiteit. 

In de jaarkalender 2018 zijn enkele ontmoetingsmogelijkheden met de kudde en de herder voorzien. Van lammetjesdag tot scheren. Voor meer mogelijkheden en arrangementen verwijzen we hier naar

SPPiLL.nl

 

 


Het project 'schaapskudde Het Groene Woud Liempde' draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants Platteland. Het project wordt mede mogelijk gemaakt  door een subsidie van de provincie Noord-Brabant en cofinanciering van de gemeente Boxtel.