Home

2020


In 2020 worden de schapen ingezet bij begrazingsprojecten in Boxtel, Liempde, Sint Oedenrode, Schijndel en Oisterwijk. Eind februari komen de drachtige ooien naar de schaapskooi voor het lammeren. De piek van het lammeren ligt in de derde en vierde week van maart. Met een zachte winter en mooi voorjaar kunnen de lammeren meteen naar buiten. In 2020 zullen we behalve met Kempische heideschapen ook met Drentse heideschapen werken op de schrale graslanden en heide. De minder schrale graslanden worden begraasd door schapen die meer eisen stellen. 


Het project 'schaapskudde Het Groene Woud Liempde' draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants Platteland. Het project wordt mede mogelijk gemaakt  door een subsidie van de provincie Noord-Brabant en cofinanciering van de gemeente Boxtel.